2020 Bages – Relats de confinament


Vint-i-unena edició  (gener-novembre de 2020). Comarca del Bages